Տնտեսական սոցիոլոգիան  տնտեսագիտության և սոցիոլոգիայի հատման կետում գտնվող միջին մակարդակի տեսություն է, միևնույն ժամանակ առանձին ուրույն գիտակարգ է, քանի որ իր արմատներով ավելի հին և  ֆունդամենտալ է քան հենց սոցիոլոգիական մեթոդը և ընդհանրապես սոցիոլոգիական աշխարհայացքը։  Գաղտնիք չէ, որ հասարակական զարգացման հիմքը  հասարակական բարիքների առկայությամբ է պայմանավորված։ 
 
  • Peter Hedström and Charlotta Stern (2008). "rational choice and sociology," The New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd Edition. Abstract.
  • Richard Swedberg (2008). "economic sociology," The New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd Edition. Abstract.