Քաղաքական սոցիոլոգիան միջին մակարդակի տեսություն է, որը գտնվում է քաղաքագիտության և սոցիոլոգիայի հատման կետում:   Քաղաքական սոցիոլոգիայի հիմնական առանցքը իշխանության գրավման, պահման և իրականացման կապը և փոխհարաբերություններն են սոցիալական երևույթների, անձի, խմբի և հասարակության հետ:    Ինչպես, ինչու և երբ են առաջանում դեմոկրատիան և բռնատիրությունը, որն է իշխանության հասնելու մեղանիզմները:  ԶԼՄ, հասարակական կազմակերպություններ և իշխանություն եռանկյունու մեջ  ինչպիսի մեխանիզմներ և օրինաչափություններ են գործում են գործում: Այս և նմանատիպ հարցերին է պատասխանում քաղաքական սոցիոլոգիան:  
Հասարակության քաղաքական ենթահամակարգի ուսումնասիրությունը արևմտյան սոցիոլոգների մեծամասնությունը ուսումնասիրում է պետություն-հասարակություն փոխհարաբերությունների շրջանակներում:  Ընդհանուր առմամբ կարելի է առանձնացնել ժամանակակից քաղաքական սոցիոլոգիայի հետևյալ կարևորագույն հիմնախնդիրները:
1.  Ինչպես է ձևավորվել ժամանակակից պետությունը, սոցիալ-քաղաքական ենթատեքստում:  
2.  Ինչպիսին է իշխանության բաշխումը տարբեր սոցիալական խմբերի միջև:
3.  Ինչպես են տարբեր սոցիալական շարժումներ, անհատներ և տարբեր զարգացումներ ազդում ֆորմալ քաղաքական ինստիտուտերում որոշումների ընդունման վրա:
4.  Ինչպիսին են իշխման և ենթարկմնան փոխհարաբերությունները տարբեր խմբերի ներսում և միջև: 
 
Քաղաքական սոցիոլոգիայի տեսությունը ձևավորվել է մի շարք փիլիսոփոյական ուղղությունների հիմքի վրա:  Դրանցից կարելի է առանձնացնել պլուրալիզմը,  Էլիտաների տեսությունը, կառավարման, տեսությունը, Մարքսիզմը, Բյուրոկրատիայի տեսությունը:
 
Կարելի է առանձնացնել քաղաքական սոցիոլոգիայի երեք նշանավոր  դպրոցներ, որոնց գաղափարները հակասում են միմյանց:   
Հոգեբանական  ուղղություն
 
     Ըստ այս ուղղության իշխանության ձգտում և հասնում են պատոլոգիական շեղումներ ունեցող մարդիկ, որոնց մոտ համատեղվում է շիզոֆրենիան, մեծարման և թերարժեքության բարդույթները:   Նապոլեոնը, Հիտլերը և Մուսոլինին ցածրահասակ էին, դրա պատճառով ունեին կոմպլեքսներ, որոք հարղթահարելու համար ձգտում էին համընդհանուր համակրանքի և  խոնարհման:  Միևնույն ժամանակ պատմության մեջ առկա են հռչակավոր քաղաքական դեմքեր որոնց հասակը գերազանցում էր միջին մարդու հասակը:  Մասնավորապես Դը Գոլի հասակը համարյա 2 մետր էր:  Այս երևույթը նույնպես բացատրվում է նրանով, որ բարձրահասակ մարդիկ հասարակության մեջ ավելի նկատելի են, հատկապես կանակց համար:  Վերջին հարյուր տարվա ընթացքում ԱՄՆ-ի նախագահներից մեծամասնությունը ավելի բարձրակասակ էր քան իր հակառակորդը ընտրություների ժամանակ:  Շիզոֆրենիայով տառապել են շատ հայտնի քաղաքական գործիչներ, բայց որպես կանոն նրանց հաջողվել է թաքցնել իրենց հիվանդությունը: 
      Մյուս առանձնահատկությունը հասարակության լայն շերտերի վրա քաղաքական նպատակների հասնելու համար ներգործելու մեխանիզմների ուսումնասիրությունն է:  Ամբոխը վերահսկելու և ուղորդելու մեխանիզմները ժամանակակից սոցիոլոգիայում լայնորեն ուսումնասիրված են և գործնականում կիրառվում են դեռևս 20-րդ դարի սկզբներից: 
 
Կոնֆլիկտաբանական ուղղություն
 
Քաղաքական սոցիոլոգիայի կոնֆլիկտաբանական ուղղության հիմնական գաղափարներն են:
Քաղաքական իշխանությունը, տնտեսական իշխանությունը և ռազմական ղեկավարությունը սերտաճած են և գործում են միայն մեկ սկզբունքով`  պահպանել իրենց վերարտադրությունը:  Իշխանության հիմքը  շահագործումն է անկախ իր դրսևորման ձևերից:   Իշխանության պահպանման միակ մեթոդը  բռնության կիրառումն է կամ բռնության կիրառման սպառնալիքը:  Իշխանությունը ձգտում է առավելագույնս նույնականանալ պետության հետ:  Արդյունքում այլասերվում և հեղինակազրկվում է ամբողջ պետական համակարգը:  Հասարակությունների պատմությունը երկու սոցիալական խմբերի` շահագործողների և շահագործվողների պայքարի պատմություն է:  Ամեն դարաշրջանին հատուկի է
 
 
 
 
 
 
 
    1. ^ Domhoff G. William. Power Structure Research and the hope for Democracy. Adam Schneider,April.2005.Web Retrieved 29 Sept.2009 from <http://www.polycola.com/search.php?stypes=&eng1=yahoo&eng2=google&st=Web&q=three+major+theoretical+frameworks+are+elite+pluralism+and+managerial+theory.>
    2. ^ Buzzell,Timothy, Betty A. Dobratz,and Lisa K. Waldner."The Politics of Social Inequality."14 Mar. 2001 Web. 29 Sept 2009 From:<http://books.emeraldinsight.com/display.asp?K=9780762307562>
    3. ^ Nachtigal M. Paul."Political Trends Affecting Nonmetropolitan America." Journal of Research in Rural Education Vol.10(1994):161-166.Print. From:http://www.jrre.psu.edu/articles/v10,n3,p161-166,Nachtigal.pdf
    4. ^ Bentley,Peter,Arnold Rose,Talcott Parsons,and Neil Smelser. "Political Sociological Theories:Theories of the State and Power." 16 Jan.2003.Web.28 Sept 2009 from:<http://stmarys.ca/~evanderveen/wvdv/political_sociology/political_sociological_theories.htm>
    5. ^ Lewis A. Coser.Masters of socioological Thought.Class Theory 1977:48-50 Web. Retrieved 29 Sept 2009 from <http://www.polycola.com/search.php?stypes=&eng1=yahoo&eng2=google&st=Web&q=social+class+theory+emerged+when>