Այս կայքը ստեղծվել է Վահե Գալստյանի  կողմից: Կայքի ստեղծման սկզբնական նպատակը զուտ հանրամատչելի գիտելիքների տրամադրում էր լայն, ոչ պրոֆեսիոնալ լսարանին:  Ցավոք կայքի նմանատիպ  կառուցվածը թույլ չէր տալիս ավելի լուրջ և իսկապես օգտակար նյութերի  զետեղումը, քանի որ ոչ սոցիոլոգների համար կայքը կդառնար անհետաքրքիր:  Մյուս կողմից  սոցիոլոգիական գիտելիքի կանխամտածված պարզեցում, կարող էր հանգեցնել  սոցիոլոգիական հանրության կողմից կայքի նկատմամբ թյուր վերաբերմունքի:  Ներկայումս կայքի հիմնական նպատակն է հայալեզու նյութերի տրամադրումը և սոցիոլոգիայի պրոպագանդան... Կայքում զետեղված հայալեզու տեքստերի հեղինակային իրավունքը պատկանում է Վահե Գալստյանին: