Ընտրանքի հաշվարկում 
 Այս հղումի միջոցով դուք կարող եք հաշվարկել ընտրանք online: Գոյություն ունի ընտրանքի հաշվարկման բազմաթիվ եղանակներ:  Նախկինում ընտրանքը հաշվարկում էին մեխանիկական եղանակով, այսինքն` բանաձևի մեջ տեղադրում էին փոփոխականները:  Ներկայումս գոյություն ունեն մի շարք սոցիոլոգիական համակարգչային ծրագրեր, որոնք հնարավորություն են տալիս միանգամից հաշվարկել բարդ ընտրանքներ:  Ընդ որում հնարավոր է հաշվել ընտրանք հետազոտությունից հետո:  Համապատասխանաբար վերլուծության նշանակալիության աստիճանը, հավանականային սխալը և այլ ցուցանիշները փոխելու միջոցով:  Խորհուրդ եմ տալիս օգտվել GPower համակարգչային ծրագրից: Այս ծրագիրը ունի բազմաթիվ պարամետրեր և ցուցանիշներ, որոնց միջոցով հնարավոր է հաշվարկել ոչ միայն ընտրանքային սխալը, ընտրանքը և վալիդությունը...  Այս ծրագիրը կարող եք ներբեռնել  իմ կայքից... http://vahe.ucoz.ru/load/gpower/1-1-0-30

Ընտրանքի օնլայն հաշվիչ-այս հղման միջոցով հարելի  է հաշվել ընտրանքը` ներմուծելով համապատասխան պարամետրները

Լավագույն օնլայն ընտրանքի հաշվիչ

Bazis IG Sample Size Calculator


Ընտրանքի հաշվիչ

Ընտրանքային սխալ

Սովորաբար 5%

%

Նշանակալիության միջակայք

Սովորաբար 90%, 95%, կամ 99%

%

Գլխավոր համախմբություն

Եթե հայտնի չէ, ապա` 20000

Վարիատիվություն

Տեղեկության բացակայության դեպքում 50%

%

Ընտրանքային համախմբություն

377

Այլընտրանքային տարբերակներ

Ընտրանքների տարբերակները

  

  

Ընտրանքային սխալներ

9.78%

6.89%

5.62%

Նշանակալիության միջակայք

  

  

Ընտրանքային համախմբություն

267

377

643